Popis chunkov:

Chunky sú spôsob, akým sa Notch vysporiadal s rozdelením “nekonečných” Minecraft máp. Ide vlastne o úseky sveta, 16 blokov široké, 16 blokov dlhé a 128 blokov hlboké, čo nám po prepočítaní na objem tvorí približne 27,768 blokov. Pri prihlásení sa do hry sa Vám automaticky načíta 81 chunkov okolo vás, v rozložení do mriežky (9 x 9). Pri pohybe hráča sa postupne generujú nocé chunky a ukladajú na váš disk. Následne ostávajú aktívne, pokiaľ ste v ich okruhu (už popisovaných 9×9 chunkov), avšak keď ich opustíte, doslova sa “vypnú” a uložia na disk, aby zbytočne nezaťažovali PC.

Na obrázku možno vidieť vyznačené chunky

Generovanie chunkov:

Chunky sú generované za pomoci Map-seedu (popísané v samostatnom článku), ktorý je buď generovaný náhodne, alebo zadávaný hráčom.

Chyby chunkov:

Najčastejšou chybou chunkov je, že sa jednoducho jeden chunk nenačíta. Túto chybu môže spôsobovať viacero faktorov, napr. preťaženie PC. Hráč má potom dojem, že pred ním stojí krásne vyformovaná diera v zemi, avšak ide čisto iba o chybu chunkov. Vieme, že táto chyba nastáva najmä v multiplayer-i, avšak niekedy sa vyskytuje aj v klasickom singleplayer móde. Pre opravu tejto chyby odporúčame odpojenie a následné pripojenie späť do hry.

Približná ukážka chyby chunku

Autor: RpeterR