CZ/SK OFPmafia.eu komunitní servery

Každý nový užívateľ je povinný tieto pravidlá rešpektovať a riadiť sa nimi po celú dobu hrania na danom serveri. V prípade nedodržania týchto pravidiel budete potrestaný podľa stanovených pravidiel op teamu o dĺžke banu. Na našom serveri rozhodne neplatí “Čo nieje zakázané, je povolené”. Riaďte sa pravidlami a v prípade že si nieste istý, pýtajte sa operátorov. Administrátor si vyhradzuje právo tieto pravidla kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oboznámenia.

§1.0 Všeobecné pravidlá

§1.0.1 Registrací na našem serveru potvrzujete prečtení a porozumění pravidlům tohoto serveru a zavazujete se je dodržovat.

§1.0.2 Nelhat adminům ani ostatním členům OP týmu.

§1.0.3 Reklama na server je zakázaná v jakékoliv podobě! Jakákoliv IP adresa než je naše nebo jakýkoliv název jiného serveru se trestá banem.

§1.0.4 Zákaz používaní hacků, modů nebo cheatů, které vás zvýhodňují oproti ostatním hráčům! (žádné xray, flyhack, speedhack atd.)

§1.0.5 Zákaz krádeže a ničení cizího majetku, bez výslovného povolení člena OP týmu anebo hráče, kterému daná věc patří (platí i na majetek, který není chráněný)! (Pokud jste uvězněni v cizí stavbě, tak můžete za účelem svého osvobození dočasně poškodit cizí majetek, ale ihned poté to spravit do původního stavu.)

§1.0.6 Zákaz napodobovaní nicků členů OP týmu a pokoušení se připojit na účet někoho z operátorů.

§1.0.7 Zákaz úmyslného využívání mobů (creepra atp.) k ničení cizího majetku nebo zabíjení jiných hráčů.

§1.0.8 Zákaz využívaní jakýchkoliv bugů. V případě, že nějaký bug objevíte, jste povinný ho oznámit členům OP týmu. (oznamujte buď přímo ve hře, fóru nebo na discordu)

§1.0.9 Hráč nesmí svou hrou ohrozit výkon či samotný chod serveru.

§1.0.10 Každý hráč je zodpovědný za svůj nick. (heslo nikomu nesdělujte – ani členům OP teamu!)

§1.0.11 Každý hráč je povinný nahlásit, pokud zjistí, že jiný hráč porušuje pravidla serveru.

§1.0.12 Každý hráč má právo požádat o přezkum trestu (snížení trestu, unban) na našem fóru. Avšak pouze v případě, kdy je přesvědčen, že trest mu byl udělen neoprávněně.

§1.0.13 Každý hráč má právo si podat stížnost na kteréhokoliv jiného hráče nebo operátora. Zneužití stížností je přísně trestáno!

§1.0.14 Chovejte se k ostatním slušně a nestěžujte si na lagy, pády a restarty serveru. (Hra je stále ve vývoji a vaše stížnosti ničemu nepomůžou.)

§1.0.15 Při zjištění lagů, hráč je povinen tuto skutečnost nahlásit na Discordu. (Vždy je nutné přiložit screen z příkazu /mspt)

§1.0.16 Pamatujte, že hrát na serveru je výsadou – ne nárokem.

 

§1.1 Pravidlá Chatu

§1.1.0 Zákaz spamu. (Pod spamem se rozumí opakovaní stejného textu popřípadě textu, v kterém je drobná změna oproti předchozímu.)

§1.1.1 Zákaz opakovaní stejných znaků, jdoucích po sobě.

§1.1.2 Chovejte se slušně. Nenadávejte, neurážejte, nelžete druhým hráčům a vyvarujte se neslušným slovům.

§1.1.3 Jakýkoliv projev rasové nesnášenlivosti a náklonnosti k extrémistickým skupinám se přísně trestá! Také můžou být sexuální narážky nebo návrhy považované za sexuální obtěžovaní, které rovněž přísně trestáme! (Nezapomínejte, že na našem serveru hrají i neplnoletí hráči a třeba tomu přizpůsobit i vaše vyjadřovaní.)

§1.1.4 Jakékoliv verbální i neverbální chování ve hře nesmí být v rozporu se zákony České republiky a dalších suverénních států!

§1.1.5 K soukromé konverzaci využívejte příkazy  “/msg nick text “ (odpovídat můžete pak jen  “/r text” ).

 

§1.2 Pravidla pro stavění/těžení

§1.2.1 Hráč je povinný si zamykat svůj majetek pomocí cedulek pluginu Lockette a pluginu Residence. Operátor v případě, že bedna nebo jakákoliv jiná uzamykatelná věc nebyla zabezpečená, nenahrazuje škodu, ale pouze viníka potrestá.

§1.2.2 Je zakázané kopat díry a stavět sloupy o rozměre 1×1. Neplatí to však v případě, že daná díra nebo sloup má nějaké využiti (díra s žebříkem do dolů atp.), avšak i tyto díry musíte viditelně označit a zabezpečit.

§1.2.3 Zarovnávaní (flatovaní) mapy pro stavbu měst a staveb je zakázané. V případě že máte zájem o nějaký větší projekt, podejte si žádost na fórum.

§1.2.4 Stromy kácejte vždy celé! Nenechávejte po sebe létající koruny stromů.

§1.2.5 Je zakázané ničit přírodu pro těžbu jakýkoliv surovin (dirt, stone atp.) stylem povrchových dolů. Na těžbu písku využijte naši pískovnu.

§1.2.6 Je zakázané stavět nevkusné stavby bez nápadu z materiálů: dirt, cobblestone, sand a jiné, na stavbu domu nevhodné materiály. Tyto stavby můžou být bez předchozího upozornění zrušené bez náhrady. Toto pravidlo se nevztahuje na první úkryt v divočině a na vkusně provedené stavby, které si svoji povahou vyžadují využití některých z těchto materiálů.

§1.2.7 Je zakázané stavět nesmyslné stavby ve vzduchu, tzv. air stavby. Za air stavby se považují různé domy umístněné ve vzduchu buď úplně bez kontaktu se zemí anebo na úzkých pilířích. Tyto stavby můžou být bez předchozího upozornění zrušené bez náhrady. Tohle pravidlo se netýká různých speciálních staveb (letadlo, balón, rozhledna…). Taktéž je zakázané stavět na vodě (platí ty samá pravidla jako pro air stavby). Toto pravidlo opět se netýká různých speciálních staveb (např. lodě, molo).

§1.2.8 V přírodě je zakázané rozlívat vodu a lávu a vědomě poškozovat přírodu.

§1.2.9 Pokud se vám podaří vytvořit ve vodě víry, ihned to po sobě opravte.

§1.2.10 Stavět můžete kdekoliv, avšak bez souhlasu sousedů nesmíte blíže než 50 bloků od nich (za sousedy se považuje jakákoliv stavba jiného hráče, projekt nebo město). Stavět můžete i v městech, jejichž seznam najdete na fóru.

§1.2.11 Stavba překračující svou velikostí nebo významem obvyklé vlastní sídlo (např. veřejná trapka, vesnice), musí být schválena nejdříve na fóru.

§1.2.12 Každá stavba musí mít na cedulce označeného majitele.

§1.2.13 Pokud hráč není aktivní ve hře déle než 6 týdnů, OP má právo jeho stavby smazat z mapy nebo darovat jinému hráči (bez obsahu beden, pecí..). Hráč má možnost požádat OP o vyjímku z tohoto pravidla. (Týká se to pouze případů, kdy hráč nahlasí, že do určitého data bude opět aktivní ve hře. Pokud do tohoto data se tak nestane, podmínka se ruší a stavby včetně majetku OP smaže.)

 

§1.3 Pravidla Netheru a Endu

§1.3.1  Postavené brány do cizích světů musí umožnit i jiným hráčům než vám bezpečný průchod.

§1.3.2 Stavba vašeho Nether-portálu nesmí omezit funkčnost sousedního, už postaveného. (Pokud nevíte jak ho postavit přesně dle souřadnic, požádejte OP o pomoc.)

§1.3.3 Budujte portály jen na místa, kde poblíž žádný není a opravdu ho potřebujete. Nesmyslně, neúčelně či špatně postavené portály budou zničené bez náhrady!

§1.3.4 Každý portál v Netheru si označte cedulkou (např. komu patří nebo kam vede). Neoznačené portály budou smazané.

§1.3.5 V Netheru stejně jako v Endu je zákaz používat materiál z jiného světu. (V Netheru používejte věci jen z Netheru, v Endu zas jen z Endu.) Po schválení adminem lze použít i jiný materiál (např. sklo) na zkrášlení portálů, cest či stavby xp-trapky.

§1.3.6 XP-trapky nechávejte přístupné i jiným hráčům. Především Blaze xp-trapky  musí zůstat přístupné i jiným hráčům.

§1.3.7 Zákaz ničení pevností (Nether Fortress) a spawnerů v Netheru!

§1.3.8 V Endu je povolené těžit pouze Endstone. Cokoliv stavět v Endu lze pouze po dohodě s OP serveru.

§1.3.9 Svoje portály stavajte maximálne do výšky 45, respektíve 46. (tzn. spodný blok vo výške 40, vrchný max. 46). Rozmery portálov v netheri musia byť 4×5, maximálne 4×6 (šírka x výška). V overworlde si môžte postaviť portál akýchkolvek rozmerov.

§1.3.10 Cesty stavajte v jednotnej výške 40. Cesty od svojho portálu si napojte ak možno priamo na najbližšiu hlavnú cestu. Nevytvárajte zbytočne bludisko ciest, v záujme zachovania netheru prehladného po čo najdlhšiu dobu.

§1.3.11 Nestavajte v netheri nad vyškou 50. Keďže je táto oblasť pravidelne regenerovaná, veškeré stavby pri regene zmiznú.

§1.3.12 Glowstone, netherrack. a.p. je povolené ťažiť kdekolvek. Odporúčame však ťažiť nad hladinou 50, keďže nether je nad touto hranicou pravidelne regenerovany.

 

§1.4 Pravidla pro města a projekty

§1.4.1 Každý hráč má právo na založení vlastního města nebo postavení svého projektu. Města i projekty jste povinni registrovat na fóru podle požadavků tam napsaných a dodržovat tam psané pravidla a doporučení OP teamu.

 

§1.5 Ostatní pravidla

§1.5.1 Operátor není povinný odpovídat na otázky, které nejsou v jeho povinnostech. Operátor je tu od toho, aby vám pomohl s příkazy, dohlídnul na dodržování pravidel, řešil griefy, trestal hráče atp. – všechno ostatní dělá jen z vlastní dobré vůle. Nedělejte z nich příruční wiki.

§1.5.2 Je zakázané si vynucovat: změnu herního času, materiál, jiný rank a gamemode jiný než survival.

§1.5.3 Zabíjet hráče je povolené pouze dohodnutém PVP souboji a v regionech s povoleným PVP.

§1.5.4 Je zakázané využívat moby, tnt a pasti k zabíjení hráčů nebo poškozování jejich majetku.

§1.5.5 V případě že hráč chová neúměrně velké množstvo zvěře nebo NPC postav, operátor může hráče vyzvat k snížení počtu těchto mobů za účelem zachovaní spravedlivého rozdělení zvěře a zabránění nadměrného zatěžování výkonu serveru. Limit je stanovený na 30 kusů zvěře, avšak tento limit se podle uvážení operátora může upravit dolů i nahoru.

§1.5.6 Žádný hráč nesmí na své exp/drop farmě uschovávat více než 50 kusů mobů. Trestá se to zničením spawneru (také platí vše z pravidla §1.5.4).

§1.5.7 Zákaz ničení NPC vesnic, strongholdů a jiných vygenerovaných věcí na mapě. Pokud chcete osídlit NPC vesnici, tak platí povinnost schválení na fóru (stejně jako města).

 

Trestní Zákoník

Přestupek → |krádeže vln, dřev, plotů, atd| → Smazání inventáře a všech chestek

Krádež → |krádež dia, zlata , a dalších vzácných surovin| → Smazání inventáře, skrýší a možnost BANu

Velká Krádež → |zničení měst, osad, vil, krádež hodně věcí| → BAN

Zničení Domu/města/veřejné stavby -> Smazání INV + Smazání skrýší a možnost odebrání majetku

Pokud zloděj nebude zastižen ve hře může dostat BAN > možnost ospravedlnění na fóru

Pokud zloděj se bude bránit prohlídce + odcizení majetku -> Kontrola Chestek / Možnost BANU

Pokud člověk bude krást a krást bude se z přestupku stávat > krádež > velká krádež !!!

|Tresty jsou o to aby se lidi poučili, pokud se nepoučí nemají zde co dělat|

Polévání hráčům domy lávou -> BAN

Polévání hráčům domy vodou -> Možnost BANU → Toto neplatí pokud hráč hasí hořící dům

Obsazení či zabrání cizího majetku → |Pokud hráč nemá vlastní residenci -> !NEŘEŠÍME!| → Kontrola regionu, následné vrácení původnímu hráči
 

--- PŘÍRODNÍ ZÁKONY ---

Polévání přírody lávou či vodou -> BAN

Stavby 1x1 → Bez účelu -> Upozornění hráče, následný Kick

Žhářství -> BAN

Nesmyslné stavění kostek -> Kick, následně může být udělen BAN

Díry 1x1 → Bez účelu -> BAN

--- Městské zákony ---

Zanedbávání, Úmyslné poškozování svěřeného domu  → Upozornění, následně zabavení majetku

Ničení veřejného majetku, prostranství -> BAN

V Oficiálních městech je hráč povinen se starat o přidělený majetek, jeho okolí a zvelebovat stavbu, která musí zapadat do krajiny a nesmí narušovat strukturu městského panorama.

--- BUGY/HACKY ---

Bugování, Hackování serveru / poškozování serveru -> BAN

Fly hack, speed hack, item hack, XRAY -> BAN

Zneužívání chyb hry a pluginů → Duplikace Itemů, atd… -> PerBAN

Využíváni programů které zvyšují odezvu hry (boti) -> BAN

Používáni ve hře rapid pulseru (rychle blikající redstone) Upozornění hráče,pokud neuposlechne -> BAN

Zneužívání skrytých funkcí Pluginů -> KICK

--- CHAT + Discord ---

Používání Caps Locku → např. CHCI POMOC -> Mute |kdo dal mute tak na něm záleží kdy dá UNMUTE|

Opakovaný Caps Lock -> Kick

Psaní sprostých slov/nadávání -> Kick + Mute

Hanlivé vtipkování o adminu/moderátorovi → Pozor na vtip a urážku ! -> Mute nebo BAN

Urážky Adminů, Moderátorů -> BAN

Spamování chatu nesmysly → např. 1,2,3,4,5 -> MUTE

Reklama na jiný Server/web -> BAN

Sexuální nebo jinak nepříjemné, vtíravé či nevhodné narážky -> BAN

 

--- HRÁČI OSOBNĚ ---

Nicky → Podobné jménům adminů, moderátorů -> BAN

Nesmyslné nicky → jako „blabla, oko“ -> BAN |Hráč bude upozorněn aby si změnil nick !!!|

Nesmyslné texty na cedulích → uážlivé názvy, rasistické názvy -> Pokud hráč neřekne pádný důvod toho textu = BAN

Tvorba rezidencí → Hráč nesmí bezdůvodně zabírat/vytvářet regiony na prázdná prostranství, kde nebude nic.

Provádění hráčům naschválů, posmívání se novým hráčům → např. posmívání, nebo stát v cizím domě aniž by majitel rezidence chtěl  -> Mute + Port na Spawn + Možnost Kicku

 

--- VIP --- /nemáme/

Narušování soukromí hráčům → teleporty k hráči = Neuposlechnutí Admina/Moderátora -> Možnost Odebrání VIP

Vytváření nesmyslných veřejných warpů = 2x Upomínka -> Pak Odebrání VIP

Jestli VIP vytvoří warp (ve městě) → bez souhlasu starosty -> 2x Upomínka pak Odebrání VIP

 

--- MODERÁTOŘI ---

Zneužívání svých pravomocí -> DEOP

!!! Dotování Hráčů na různé věci -> DEOP !!!

[MOD] → Neuposlechnutí příkazu admina -> Upomínka pak DEOP

[MOD] Urážení nebo povyšování se nad hráči, kolegy, Administrátory -> Upomínka pak DEOP

Nedodržování pravidel serveru -> Upomínka pak DEOP

V případě zabanování hráče → Je MOD/ADMIN povinen napsat na fórum důvod banu ! „Jinak Ban neplatí“ -> 3x Upomínka pak možnost DEOP

Pomluvy, urážky nebo lži před hráči -> Upomínka pak DEOP

Vyzrazení tajemství serveru či teamu -> Možnost DEOPU /záleží na rozsahu uniklých informací/

Nepřítomnost více jak 14dní bez důvodu → DEOP

Opakovaná nepřítomnost bez důvodu → |Kašlání na server| -> DEOP

 

Nadržování hráčům nad ostatními, podpora, chránění -> DEOP „Každý má stejné práva“

Spawnování zvířat do domů -> Upomínka pak DEOP

Opakovaně špatné odvádění práce → např. nezabanování hráče -> DEOP

„Šikanování“ Hráčů → Bezdůvodné mazání rezidencí, porty, posmívání -> Upomínka pak DEOP

Používání WorldEdit → na vytváření velké rovné plochy (zářez do terénu), který bude bezdůvodný -> DEOP
Plugin WorldEdit je celkově zakázáno používat na větší plochy nebo zjednodušování práce hráčům a používání je povoleno jen ve zcela výjimečných situacích.