Určite sa z veľa vás pýta ako si spraviť vlastný server? Ako tam mať pluginy? Ako si zadarmo zahrať Minecraft s kamarátmi cez multiplayer? Keď si prečitáte tento článok, na vaše otázky bude zodpovedané . Začneme tým že si stiahneme CraftBukkit buď z  bukkit.org  (ten panel napravo, odporúčam sťahovať najnovšiu verziu) a vytvoríme si zložku pre server a prekopírujeme tam ten súbor čo ste si stiahli. Otvoríme si poznámkový blok (notepad) a napíšeme si tam nasledujúci kód:

1) Ak máte 32bit Windows:

@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-0.0.1-SNAPSHOT.jar
PAUSE

2) Ak máte 64bit Windows:

@ECHO OFF
SET BINDIR=%~dp0
CD /D "%BINDIR%"
"%ProgramFiles(x86)%\Java\jre6\bin\java.exe" -Xincgc -Xmx1G -jar craftbukkit-0.0.1-SNAPSHOT.jar
PAUSE

Keby ste náhodou mali Java 7 tak si v kóde miesto \jre6\ dajte \jre7\

Potom si to dajte “Uložiť ako” a ako názov súboru napíšte “serverstart.bat” (príponu .bat) a uložte si to do tej zložky Vášho serveru. So súborom serverstart.bat budete spúšťať Váš server.  Tak si kliknete 2x na súbor servers… a otvorí sa vám konzola a začne sa vám generovať Vaša mapa. Pre ukončenie serveru do konzole napíšete stop. Po vypnutí serveru si otvoríme v zložke serveru server.properties a ak nemáte kúpený Minecraft tak si nastavíte online-mode=false a server IP dajte buď IP z Vášho hostingu (platené) alebo z Vášho  LogMeIn Hamachi (zadarmo, môžete si stiahnuť tu). Potom si vytvoríte v Hamachi novu sieť (New network) a Vaši kamaráti sa prihlásia na Vašu sieť (Join network). Odporúčam pri hraní Minecraftu cez Hamachi mať vypnutý Firewall.

Pluginy pre Bukkit server si môže stiahnuť na  plugins.bukkit.org . Po stiahnutí pluginu (s predponou .jar) vložte do zložky s Minecraft serverom a spustite server. Plugin sa Vám automaticky začne inštalovať. Veľa šťastia pri craftení.

Autor návodu Cressis