1)Residence plugin

Na našich serverech používáme plugin Residence.
Na serveru si můžete své pozemky a domy chránit rezidencemi. Rezidence je hráčem vyznačené území, které vlastní a nastavením flagů (vlastností) určuje právo stavět, bořit, používat předměty atd. pro ostatní hráče. Rezidence může mít uvnitř vytvořené subzóny (sub-resky).

Návod na vytvoření rezidence:

Území budoucí rezidence vyznačujeme stickem. Body nesmí být v jedné rovině(výšce).

ZÁKLADNÍ PŘÍKAZY:

/res create <RESKA>                     – Vytvoří rezidenci

/res auto <RESKA>                     – Automatické vytvoření residence kolem hráče

/res remove <RESKA>                  – Odstraní rezidenci

/res give <RESKA> <HRÁČ>        – Převede rezidenci na jiného hráče

/res info <RESKA>                          – Informace o rezidenci

/res message <RESKA> enter <TEXT>   – Nastavení zprávy při vstupu do rezidence

/res message <RESKA> leave <TEXT>    – Nastavení zprávy při odchodu z rezidence

/res tpset                                           – Nastavení místa teleportu do rezidence

/res tp <RESKA>                              – Teleport do rezidence

/res select vert                                – Rozšíření oblasti rezidence od Bedrocku po nebe (zadat před vytvořením rezidence)

/res subzone <RESKA> <SUB-RESKA>   – Vytvoří sezónu (sub-resku) v rezidenci

/res tp <RESKA>.<SUB-RESKA>             – Teleport na zadanou sezónu (sub-resku)

/res set                                                           – Nastavení flagů rezidence přes  grafické rozhraní (GUI)

/res pset <RESKA> <HRÁČ> <FLAG> true/false   – Nastaví flag v rezidenci pro jiného hráče

/res pset <RESKA> <HRÁČ> trusted true/false   – Rychlé nastavení předpřipravených vlajek pro hráče, alternativa k /res padd

ZÁKLADNÍ FLAGY (VLASTNOSTI):

move                    – Pohyb hráčů

build                     – stavění a boření

use                        – používání předmětů (dveře, páky …)

container            – používání beden

monsters             – spawnování mobů

creeper                - výbuchy creepra

flow                      – pohyb tekutin (voda, láva)

piston                   – fungování pistonů (redstonové obvody)

ignite                    – zapálení objektů

tp                           – vytvoření teleportu

subzone              – vytváření sub-resek

pvp                        – boj mezi hráči

damage               – ublížení

firespread          – šíření ohně

explosions          – výbuchy TNT 
 

FLAGY (VLASTNOSTI PŘÍKAZŮ):
Nastavení hodnoty vlajky na hodnotu true umožní provedení akce.
Nastavení hodnoty vlajky na false akci zamítá.
Nastavení hodnoty vlajky na hodnotu allow povoluje použití dané funkce. Tyto příznaky vždy vyžadují nastavení druhého příznaku.
Nastavení hodnoty vlajky na hodnotu disable (zakázat) zamezí použití dané funkce. Tyto příznaky vždy vyžadují nastavení druhého příznaku.
Nastavení hodnoty vlajky na remove odstraní nastavení příznaku z rezidence (bez ohledu na předchozí hodnotu).

FLAGY (PŘÍKLADY PŘÍKAZŮ):

 • Chcete-li všem hráčům povolit "stavět" v sídle, přidejte vlajku build.

/res set  build true

 • Chcete-li povolit konkrétním hráčům "stavět" v rezidenci, přidejte vlajku build.

/res pset  <názevresky> <hráč> build true

 • Chcete-li odstranit všechny vlajky z rezidence pro konkrétního hráče.

/res pset <názevresky> <hráč> removeall
 

Nakoniec ešte jeden “tip od hráča” – biznisman spravil také zhrnutie najčastejších problémových flagov:

Napríklad keď chcete pridať flag nejakému hráčovi tak spravte toto. Ja to napíšem tak ako keby som pridával Sergia do mojej residencie.
/res pset biznistovaren sergio_cz build true

Alebo keď chcete zakázať flag tak dáte
/res pset biznistovaren sergio_cz build false

Alebo ak chcete flag zrušiť tak dáte
/res pset biznistovaren sergio_cz build remove

Ak chcete aby vám v residencii tiekla nejaká tekutina tak dáte
/res set biznistovaren flow true

A ak to chcete zakázať tak dáte
/res set biznistovaren flow false

Ja si myslím že to je pomerne jednoduché tak dúfam že vám toto aspoň trochu pomôže. [Biznisman]

 

Názvy vlajek pluginu Residence - Popis:

- Pouze zeleně označené flagy (vlajky) jsou povoleny k použití na našem serveru!

- Oranžově označené flagy (vlajky) vám může nastavit pouze moderátor.
- Červeně označené flagy (vlajky) jsou zakázány a ani moderátor vám je nastavit nesmí.

anchor - Povolí nebo zakáže interakci s kovadlinou.
admin - Dává hráči oprávnění měnit příznaky na rezidenci.
animalkilling - Povoluje nebo zakazuje zabíjení zvířat.
animals - Povoluje nebo zakazuje rozmnožování zvířat.
anvilbreak - Povoluje nebo zakazuje rozbití kovadliny v rezidenci.
backup - Pokud je nastaveno na true, obnoví předchozí vzhled oblasti (vyžaduje WordEdit).
bank - Povoluje nebo zakazuje vkládat/vyplácet peníze z banky rezervace.
bed - Povolí nebo zakáže hráčům používat postele.
beacon - Povolí nebo zakáže interakci s majákem.
brew - Povolí nebo zakáže hráčům používat stojany na vaření piva.
build - Povolí nebo zakáže stavění.
burn - Povolí nebo zakáže spalování moba v obydlích.
button - Povolí nebo zakáže hráčům používat tlačítka.
cake - Povolí nebo zakáže hráčům jíst dort.
canimals - Povolí nebo zakáže spawnování vlastních zvířat.
chorustp - Povolí nebo zakáže teleportaci do rezidence s ovocem chorustp.
chat - Umožňuje připojit se k chatu v rezidenci.
cmonsters - Povolí nebo zakáže spawnování vlastních příšer.
commandblock - Povolí nebo zakáže interakci s příkazovým blokem.
command - Povolí nebo zakáže použití příkazu v rezidenci.
container - Povoluje nebo zakazuje používání pecí, truhel, zásobníků atd......
coords - Skryje souřadnice rezidence.
craft - Dává příznaky stolu, kouzla a vaření.
creeper - Povolí nebo zakáže výbuchy creeperů.
dragongrief - Zabraňuje griefování dračích bloků ender.
day - Nastaví denní dobu v rezidenci.
dye - Povolí nebo zakáže barvení ovcí.
damage - Povolí nebo zakáže všechna poškození entit v rezidenci.
decay - Povolí nebo zakáže zanechání rozkladu v rezidenci.
destroy - Povolí nebo zakáže pouze ničení bloků, přepíše příznak build.
dryup - Zabraňuje vysychání půdy.
diode - Povoluje nebo zakazuje hráčům používat opakovače redstonu.
door - Povoluje nebo zakazuje hráčům používat dveře a padací dveře.
egg - Povolí nebo zakáže interakci s dračím vejcem.
enchant - Umožňuje nebo znemožňuje hráčům používat kouzelné stoly.
explode - Povoluje nebo zakazuje výbuchy v rezidencích.
enderpearl - Povolí nebo zakáže teleportaci do rezidence pomocí enderpearl.
fallinprotection - Chrání před pádem bloků do rezidence.
falldamage - Chrání hráče před poškozením způsobeným pádem.
feed - Nastavení na hodnotu true způsobí, že rezidence bude krmit své obyvatele.
friendlyfire - Povolí nebo zakáže přátelskou palbu.
fireball - Povolí nebo zakáže ohnivé koule v rezidenci.
firespread - Povoluje nebo zakazuje šíření ohně.
flowinprotection - Povolí nebo zakáže proudění kapaliny do rezidence.
flow - Povoluje nebo zakazuje proudění kapaliny.
flowerpot - Povoluje nebo zakazuje interakci s květináčem.
grow - Povoluje nebo zakazuje pěstování rostlin.
glow - Hráči začnou při vstupu do rezidence svítit.
hotfloor - Zabrání poškození magmatickými bloky.
hidden - Skryje rezidenci před příkazy list nebo listall.
hook - Povolí nebo zakáže zaháknutí entit rybářským prutem.
healing - Nastavení na hodnotu true způsobí, že rezidence bude své obyvatele léčit.
iceform - Zabraňuje tvorbě ledu.
icemelt - Zabraňuje tání ledu.
burn - Povoluje nebo zamítá zapálení ohně.
itemdrop - Povoluje nebo zamítá odhození předmětů.
itempickup - Povolí nebo zakáže vyzvednutí předmětu.
jump2 - Umožňuje skočit o 2 bloky výš.
jump3 - Umožňuje skočit o 3 bloky výš.
keepinv - Hráč si po smrti ponechá inventář.
keepexp - Hráč si po smrti ponechá expy.
lavaflow - Povolí nebo zakáže proudění lávy, přepíše proudění.
leash - Povolí nebo zakáže vodítko.
lever - Povolí nebo zakáže hráčům používat páky.
mobexpdrop - Zabraňuje, aby moby po smrti upouštěly expy.
mobitemdrop - Zabraňuje, aby mob při smrti upustil předměty.
mobkilling - Povoluje nebo zakazuje zabíjení mobů.
monsters - Povolí nebo zakáže spawnování monster.
move - Povoluje nebo zakazuje pohyb v sídle.
nanimals - Povolí nebo zakáže rozmnožování přírodních zvířat.
nmonsters - Povolí nebo zakáže přirozené rozmnožování nestvůr.
night - Nastaví noční čas v rezidenci.
nofly - Povolí nebo zakáže létání v rezidenci.
fly - Přepíná létání pro hráče v rezidenci.
nomobs - Zabraňuje vstupu příšer do rezidence.
note - Povolí nebo zakáže hráčům používat bloky poznámek.
nodurability - Zabraňuje ztrátě trvanlivosti předmětů.
overridepvp - Přepíše všechny ochrany pvp zásuvných modulů.
pressure - Povolí nebo zakáže hráčům používat tlakové desky.
piston - Povolí nebo zakáže pístům tlačit nebo tahat bloky v rezidenci.
pistonprotection - Povolí nebo zakáže pohyb bloků pístů v rezidenci nebo mimo ni.
place - Povolí nebo zakáže pouze umístění bloků, má přednost před příznakem build.
pvp - Povolí nebo zakáže pvp v rezidenci.
rain - Nastaví počasí v rezidenci na rainny.
redstone - Dává příznaky páky, diody, tlačítka, tlaku, poznámky.
respawn - Automaticky respawnuje hráče.
riding - Zabrání jízdě na koni.
shoot - Povolí nebo zakáže střelbu projektilem v oblasti.
sun - Nastaví počasí v rezidenci na slunečné.
shop - Přidá rezidenci do seznamu speciálních obchodů rezidence.
snowtrail - Zabraňuje vzniku sněhových stop.
spread - Zabraňuje šíření bloků.
snowball - Zabraňuje odrazu sněhové koule.
sanimals - Povolí nebo zakáže spawnování zvířat nebo spawnování vajec.
shear - Povolí nebo zakáže stříhání ovcí.
smonsters - Povolí nebo zakáže spawner nebo spawn egg spawn monster.
subzone - Umožňuje hráči vytvářet v sídle dílčí zóny.
title - Zobrazí nebo skryje zprávu o vstupu/odchodu do rezidence.
table - Povolí nebo zakáže hráčům používat pracovní stoly.
tnt - Povolí nebo zakáže výbuchy tnt.
tp - Povolí nebo zakáže teleportaci do rezidence.
trade - Povolí nebo zakáže obchodování vesničanů v rezidenci.
trample - Povoluje nebo zakazuje pošlapávání plodin v rezidenci.
trusted - Dává příznaky build, use, move, container a tp.
use - Povoluje nebo zakazuje používání dveří, páky, tlačítek atd...
vehicledestroy - Povoluje nebo zakazuje zničení vozidla.
witherspawn - Povoluje nebo zakazuje spawnování zvířat.
phantomspawn - Povolí nebo zakáže spawnování fantomů.
witherdamage - Povolí nebo zakáže poškození wither.
witherdestruction - Povoluje nebo zamítá poškození blokem wither.
waterflow - Povoluje nebo zakazuje proudění vody, nahrazuje proudění.
wspeed1 - Změní rychlost chůze hráče v místě bydliště na %1.
wspeed2 - Změní rychlost chůze hráčů v rezidenci na %1.

2)Plugin Lockette

U nás si môžete pomocou tabuliek (tiež známe ako Lockette) ochrániť vaše bedne, pece a ďalšie bloky, kde máte vaše cennosti. Tu sa môžete dozvedieť ako ich vytvoriť a ako s nimi narábať.

 •  Ako vytvoriť ochranu 

K ochrane prostredníctvom Lockette potrebujete len blok, ktorý chcete ochrániť a tabuľku. Na obrázku je ukážka takého bloku, ktorý sa dá ochrániť (v tomto prípade pec).

Najjednoduchšie je kliknúť pravým s tabuľkou v ruke na daný blok, ktorý chcete ochrániť. Pri väčšine ochrániteľných blokov sa automaticky nastaví Lockette a to spoznáte tak, že tabuľka sa sama vypíše. Vyzerá to asi takto:

V tomto prípade už máte ochranu hotovú. V prvom riadku je napísané [Sukromne], ale môže tam byť aj [Private], pričom obe značia, že tá tabuľka je ochrana Lockette pre ten blok. V druhom riadku je napísaný nick vlastníka a v treťom a štvrtom riadku môžu, ale nemusia byť napísané nicky ďalších hráčov, ktorí k tomu bloku majú prístup. Udeľovanie/odoberanie prístupu je na druhej karte.

Avšak nie všetky bloky sú automaticky ochránené, čo môže byť spôsobené viacerými nemenovanými dôvodmi. V takom prípade musíte ochranu Lockette spraviť manuálne. Samozrejme, v tomto prípade je potrebná tabuľka a blok, ktorý chcete chrániť. Tabuľku musíte položiť tak, aby to vyhovovalo pre ochranu Lockette (na tretej karte sú popísané možné lokácie pre tabuľku). Potom do prvého riadku musíte napísať buď [Sukromne] alebo [Private]. Ak chcete, môžete rovno do tretieho a/alebo štvrtého riadku napísať nicky hráčov, ktorí tam majú mať prístup. Do druhého riadku sa automaticky doplní nick toho, kto dáva ochranu na ten blok a teda má právo povoľovať iným hráčom prístup. Ak do druhého riadku vpíšete cudzí nick tak ten nick, ktorý ste tam dali bude ako vlastník toho bloku a teda bude mať právo zmeniť povolenia/zákazy pre iných hráčov na ten blok. Takto to vyzerá, ak manuálne robíte ochranu len pre seba:

Potom jednoducho stlačíte tlačidlo Done. Ak tabuľka vyzerá ako na druhom obrázku, tak ste chybu nespravili (t.j. v prvom riadku [Sukromne] alebo [Private] a v druhom niekoho nick. Môže sa stať, že ste spravili preklep v prvom riadku a hra dá tabuľku ako bežnú. Alebo ak ste dali zle tabuľku, tak sa na tabuľku do prvého riadku napíše [?] a do chatu vám napíše správu o tom, že ste tabuľku zle spravili. Vyzerá to takto:

Ak sa toto stane, tak sú dve možnosti: buď ste dali nesprávne tabuľku, alebo blok, ktorý sa snažíte ochrániť nie je v zozname ochrániteľných blokov (v tom prípade kontaktujte administrátora, resp. napíšte na fórum). Keď sa vám toto stane tak musíte jednoducho tabuľku zničiť a dať ju správne.

 

 •   Ako povoliť/zrušiť hráčom prístup  

Upravovanie prístupu na už existujúcej ochrane Lockette

Je to úplne jednoduché – stačí kliknúť s rukou pravým tlačidlom myši na tabuľku, pričom by vám mal plugin do chatu hodiť takúto správu (ak už tú tabuľku máte vybratú tak správu nepíše znovu):

Tak ako aj sa v správe píše, obsah Lockette tabuľky môžete upraviť jednoduchým príkazom /lockette <číslo riadku> <nick>. Napríklad ak by som chcel povoliť hráčovi RPeterR prístup k tejto peci tak zadám príkaz /lockette 3 RPeterR. Namiesto trojky by mohla byť aj štvorka, podľa toho do ktorého riadku chcem jeho meno dať (to nezáleží ktorý riadok, ak sú oba prázdne). Ak je v nejakom riadku už niečo napísané a vy tam dáte vložiť nick tak sa ten starý prepíše. Využitím tohto môžete odstrániť hráčovi prístup a to tak, že proste do nicku nič nedáte, len dáte číslo riadku, napríklad /lockette 3 (tento príkaz by odstránil nick hráča z tretieho riadku).

 

Dávanie ochrany viac ako dvom hráčom

V prvom rade, musí byť na daný blok už zabezpečená ochrana Lockette. Pre väčšinu bežných blokov stačí len vziať tabuľku a kliknúť na blok, ku ktorému chceme dať prístup ďalším hráčom. Klikáme na stranu, kde nie je žiadna tabuľka a ani iný blok. V praxi by to malo vyzerať takto:

Ako vidíte, v prvom riadku tejto tabuľky je nápis [Viac Hracov] (môže byť aj nápis [More Users]), pričom symbolizuje že táto tabuľka je rozšírenie bežnej ochrany Lockette. Všimnite si, že do druhého riadku je automaticky daný prístup každému prostredníctvom nápisu [Kazdy] (môže byť aj [Everyone]). To, ako nežiadaný účinok, je potrebné zmeniť príkazom spomenutým vyššie a to /lockette <číslo riadku> <nick>. Ak tak neučiníte, tak bude mať k tomu bloku prístup každý a v tom prípade je ochrana zbytočná a každý môže tento blok vykradnúť. Preto to zmeňte hoci aj príkazom /lockette 2 [Operatori], čím dáte prístup k bloku operátorom (chcem poznamenať že to je zbytočné, keďže operátori majú prístup ku všetkým blokom aj bez tohto práva, ale ide o to že nebude mať už každý prístup k bloku). Túto tabuľku sa dá samozrejme upravovať ako bolo vyššie spomenuté a tu už môžete nejakému hráčovi dať práva aj do druhého riadku (a teda s 2 tabuľkami na bloku môžete dať prístup 5 hráčom okrem vás, s 3 tabuľkami 8 hráčom atď).

 

Ak pri kliknutí pravým na blok s tabuľkou v ruke sa vykoná nejaká akcia (napríklad sa otvoria dvere) tak musíte pomocou Shift dať tabuľku na ten blok a potom do prvého riadku vpísať [More Users] alebo [Viac Hracov]. Potom do ďalších riadkov už len musíte vpísať nicky, ktorým chcete pridať prístup. Toto sa môže stať pri dverách a padacích dvierkach. Nezabudnite že keď spravíte preklep v prvom riadku tak tá tabuľka nemá žiaden účinok. Pre zmenu ak ju dáte zle tak do prvého riadku vypíše [?] a správu do chatu (to bolo aj v časti o tvorení ochrany) a vyzerá to takto:

 

 •  Kde môžu byť tabuľky 

Bežný blok

Do tejto kategórie spadá napríklad bežný chest, dvojitý chest, anvil, pec, trapped chest a podobne.

 • Hociktorá bočná strana toho bloku
 • Nad ten blok
 • Pod ten blok

 

Dvere

Do tejto kategórie spadajú dvere a dvojité dvere – všetky druhy.

 • Hociktorá bočná strana dverí
 • Hociktorá bočná strana bloku pod dverami
 • Hociktorá bočná strana bloku nad dverami
 •  
 • Nad ten blok
 • Pod ten blok
 • Na bloky vedľa dverí

Poznámka: Na drevené dvere sa tabuľky priamo na bočné strany dverí dajú dať tak, že pri klikaní pravým tlačidlom myši držíte Shift (teda pri kladení tabuľky sa prikrčíte).

 

Padacie dvierka

Do tejto kategórie spadajú padacie dvierka.

 • Hociktorá bočná strana dvierok
 • Hociktorá bočná strana bloku na ktorom sú dvierka zavesené
 • Nad dvierka
 • Pod dvierka
 • Na bloky nad dvierkami
 • Na bloky pod dvierkami

Poznámka: Na padacie dvierka sa tabuľky priamo na bočné strany dvierok dajú dať tak, že pri klikaní pravým tlačidlom myši držíte Shift (teda pri kladení tabuľky sa prikrčíte).

Autor RpeterR

 

 

3)WorldGuard

Plugin, sloužící především pro vytváření regionů, jak veřejných tak i soukromých proti nezvaným návštěvníkům. 

Regiony nabízejí celkem 3 možnosti, ze kterých můžete vybírat.

 1. Obyčejný region - Jednoduchý region bez dalších vlastností
 2. Dvoj a více-regiony - Mírně složitější region, který  ovšem nabízí překrývání dvou regionů s rozšířenou možností pro uživatele obou regionů.
 3.  Dvoj a více-regiony - Jedná se o více složitější regiony, které nabízejí mnohem lepší správu a nastavení pro uživatele díky prioritám daných regionů.

Jak vytvořit region?

 1. Příkaz //wand, který nám dá dřevěnou sekeru, pomocí které si nastavíme začátek a konec regionu
 2. Následně pomocí sekery označíme levým tlačítkem myši první bod, pravým tlačítkem myši druhý bod (body musí jít křížem)
 3. Příkaz //expand wert, Příkaz, který nám usnadní práci s definicí výškového rozdílu regionu - Toto nastaví region od první kostky země, až do nebe, čímž bude region chráněn i proti podkopání
 4. Příkaz /region define <název regionu> <vlastník> <vlastník2> ....
  1.  Příklad: /region define mujkouzelnydomov Roman - Region, který se jmenuje mujkouzelnydomov a vlastník je pouze Roman

Další, časté příkazy:

/region redefine <nazev>  - Příkaz, umožňující změnu původního regionu (Hodí se například při zvětšení pozemku)
/region remove <nazev>  - Příkaz, umožňující vymazání regionu
/region addowner <nazev> <jmenohrace>  / removeowner <nazev> <jmenohrace> - Příkaz, který slouží k přidání / odebrání vlastníka daného regionu
/region addmember <nazev> <jmenohrace>   / removemember <nazev> <jmenohrace>  - Příkaz, který slouží k přidání / odebrání uživatele daného regionu
/region flags <nazev> - Grafické zobrazení příslušných možností nastavení flagů

/region flag <region> mob-spawning deny - Příkaz, který zakazuje v daném regionu spawn mobů

Celý seznam příkazů a možností (Ne všechny jsou dostupné hráčům a některé atributy může nastavit jen moderátor a výše.