Náš CZ/SK Tekkit2 server funguje výhradně v online módu, čímž předcházíme tomu, že se na server dostanou ti, kteří chtějí škodit všem ostatním hráčům v poklidné hře, ale i tak je nutné, svůj majetek chránit před nezvanými hosty, kteří mohou chtít vaše skvělé stavby ničit. Všichni hráči mohou vytvořit maximálně 4 ochranné zóny.


Jak vytvořit ochranu území?

Tento server běží na Forge, nikoliv Bukkit(u) a tak vytvoření ochrany majetku je lehce složitější, ale zvládne to každý.

1) Je nutné použít příkaz //fewand, který z toho, co aktuálně držíte v ruce, udělá označovací item, kde označíte dva body - klasicky jako u residenčního pluginu.
Nemusíme označovat body v nejnižším a nejvyšším bodě - plugin to udělá sám za vás.

2) Následně, po označení dvou bodů, použijeme příkaz //fewand disable, čímž zrušíme daný item, aby sloužil jako označovací.

3) Použijete příkaz /plot claim

4) Použijete příkaz /yes

A následně se vám vytvoří ochrana nad vaší stavbou, která bude chráněna proti cizím návštěvníkům.


Jak smazat ochrannou zónu?

1) Pokud chcete odstranit ochrannou zónu našeho území, je nutné stát uvnitř ochrany a použít příkaz /plot delete

4) Použijeme příkaz /yes

Jak přidat/odebrat spoluhráče z ochranné zóny?

  • Pokud chcete přidat spoluhráče, musíme stát uvnitř ochranné zóny a použít příkaz /plot mods add <hráč>
  • Pokud chcete odebrat spoluhráče, musíme stát uvnitř ochranné zóny a použít příkaz /plot mods remove <hráč>

 

Za pomoc s testováním děkuji hráči Mqkkis